Bc. Erika Dykastová

Nutriční terapeut, lektor STOB                                                 a instruktor Nordic Walking

 

"Vše má svůj čas a důvod a vše je tak, jak má"

...přesně vystihuje i mou cestu k vysněné profesi nutričního terapeuta a instruktora Nordic walking, kterou žiji od roku 2019.

I přes to, že jsem si výživu jako obor, ve kterém chci pracovat, vybrala již pro studium na vysoké škole, vítr mne zavál úplně jinam. Do světa bankovnictví, kde jsem strávila 13 let.

Díky tomu jsem se mnohé naučila. Třeba jak pracovat s lidmi, jak je vést a motivovat ke společným cílům, předávala jsem novou metodiku a postupy na školeních a setkáních. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí, dnes mých přátel. A také jsem měla možnost pracovat sama na sobě, absolvovat mnoho seberozvojových programů a kurzů, které mne víc a víc nutily přemýšlet o sobě i o smyslu a poslání svého života.

V mých představách práce snů začínaly velmi silně dominovat obory, které mi vlastně pomáhaly zvládat velké pracovní nasazení - výživa a pohyb.

K zásadnímu rozhodnutí jsem dospěla v době, kdy jsem denně jezdila minimálně 240km, můj region dosahoval od Chrudimi až k Ústí nad Labem, pracovní čas se natahoval na více než 12hodin denně a naopak čas na sebe a rodinu byl minimální.

Začátek roku 2019 pro mne znamenal životní změnu. Změnu, díky které se mi otevřel nový svět - svět výživy a pohybu, svět neustálého vzdělávání se v oborech, které miluji, svět pomoci druhým v jejich cestách ke zdraví a spokojenosti.

Sama jsem tak důkazem, že "vše máme ve svých rukou", když převezmeme zodpovědnost za svůj život, uděláme ten první, nejtěžší krok – rozhodneme se ke změně. Tím přehodíme výhybku na novou cestu. Cestu, která potřebuje naši trpělivost, lásku, vděčnost, ale i sílu učit se z přešlapů a pádů. Na oplátku nám poskytne radost ze života ne PAK AŽ......., ale TEĎ!!! 

Ve své praxi Nutriční terapie se věnuji preventivní, redukční i léčebné výživě. 

Mé motto: "Vše po čem toužíš, máš již v sobě" vystihuje mou práci.

Jsem přesvědčena, že jedinečnost a individualita každého z nás si zaslouží své jedinečné a individuální řešení.      V dnešní době hojnosti, ale i vysokých nároků a stresu, mohou být tato řešení zakryta nevhodnými zvyky. Svou pozornost často zaměřujeme ven do vnějšího a materiálního světa a tím se odpoutáváme od sebe, svého těla a světa vnitřního.

Proto ve mně najdete spíše průvodce, který Vám umožní znovu se zamyslet nad svými potřebami, znovu zavnímat signály, které Vám Vaše tělo, mysl i duše posílají a vydat se cestou k Vaší životní harmonii a rovnováze.

Také ve mně najdete odborníka, který Vám pomůže nastavit vhodnou stravu nejen jako prevenci, ale i v případě probíhajícího onemocnění.

Pomohu Vám se zorientovat v nepřeberném množství informací, mnohdy zavádějících, nepravdivých nebo zbytečně stresujících, kterých je plný internet a sociální sítě. 

Mé služby tvoří:

- individuální nutriční poradenství na základě relevantních, ověřených informací (evidence based medicine), nedílnou součástí je důkladná nutriční a zdravotní anamnéza, návrh konkrétního řešení, pomoc a podpora se zvládnutím jednotlivých změn a jejich dlouhodobým udržením (využití Kognitivně-behaviorální terapie metodiky STOB)

- skupinové kurzy zdravého hubnutí se STOBem

- kurzy a lekce Nordic walking: skupinové, individuální, pro firmy (jsem členem Českomoravské federace Nordic Walking)

Pokud jste rozhodnuti, že ve svém životě chcete opravdu změnit své stravování a životní styl, jsem tady pro Vás.

Společně budeme hledat tu Vaši cestu ke zdraví a spokojenosti.

Těším se na Vás v mé nutriční ambulanci v Pardubicích na poliklinice KOLF 

anebo v lesích kolem Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi:)

Erika

Vzdělání, rekvalifikace, kurzy

Vzdělání

1997 - 2000                 Lékařská fakulta MU Brno: specializace ve zdravotnictví: Výživa člověka

Rekvalifikace

18.1.2020 - 21.6.2020   Rekvalifikace Instruktor kondiční chůze - Nordic Walking akreditovaný MŠMT (Faktor Plus)

15.12.2018 - 16.3.2019    Rekvalifikace Poradce pro výživu (NutriAcademy)

Průběžné vzdělávání

14.5.2024      Moderní nutriční péče při obezitě a bariatrii - Sekce nutričních terapeutů

27.4.2024      Česko-slovenská evidence-based konference o výživě, zdraví a fitness - Fitclan, Institut moderní výživy

9.4.2024        Moderní nutriční péče u Diabetu Mellitu 2. typu - Sekce nutričních terapeutů

28.3.2024      Hmotnost sportujících dětí - problémy a jejich řešení - Institut moderní výživy

27.3.2024       Výživa a riziko srdečních onemocnění - Institut moderní výživy

26.3.2024      Moderní výživa sportujících dětí - Institut moderní výživy

24.-25.1.2024  Šonkovy dny (kongres pořádaný 3. Interní klinikou 1. Lékařské fakulty UK a VFN)

8.12.2023        Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi - Společnost pro výživu

4.12.2023        Nutriční péče u Diabetu Mellitu I.typu - Sekce nutričních terapeutů

25.11.2023       V. Mezinárodní konference Moderní výživy -  Institut moderní výživy 

4.11.2023         Krizová intervence - STOB

20.10.2023      Obezita napříč obory - EUC - 7. celostátní konference ambulantní péče

3.10.2023         Konference Dietní výživa - Společnost pro výživu

23.9.2023         Lymfologie pro Nutriční terapeuty - Centrum preventivní medicíny Lymfocentrum

28.5.2023         Mýty a fakta o tucích a olejích - Institut moderní výživy

16.5.2023          Nutriční péče u poruch příjmu potravy

28.1.2023           Konference Sekce nutričních terapeutů 

25.-26.1.2023     Šonkovy dny (kongres pořádaný 3. Interní klinikou 1. Lékařské fakulty UK a VFN)

26.11.2022          IV. Mezinárodní konference Moderní výživy - Institut moderní výživy

11.11.2022           Konference Dětská výživa a obezita - Společnost pro výživu

5.11.2022             Motivační rozhovory - STOB

12.10.2022           Konference dietní výživa - Společnost pro výživu

22.-24.4.2022       Metodika skupinových kurzů zdravého hubnutí - STOB

18.-20.3.2022       Výživa a její alikace v praxi - STOB

25.-27.2.2022        Psychologie hubnutí - STOB

19.2.2022              Konference Sekce nutričních terapeutů 

26. a 27.1.2022      17. Šonkův den (kongres pořádaný 3. Interní klinikou 1. Lékařské fakulty UK a VFN)

27.11.2021             Bezpečná výživa - trendy v cereální technologii (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha)

26.11.2021            Kongres OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2021 (Česká obezitologická společnost) 

20.11.2021            III. Mezinárodní on-line konference Moderní výživy (Institut moderní výživy)

23.10.2021            „Zánět, pomocník nebo zlý pán?“ (webinář pořádaný Aliancí výživových poradců)         

15.5.2021               Pravda o poruchách příjmu potravy - Institut moderní výživy

17.4.2021               Jak si sestavit vyvážený jídelníček bez extrémů (Institut moderní výživy)

29.11.2020            Jak správně nakupovat a vybírat potraviny (Institut moderní výživy)

26.9.2020            Body Weight (FaktorPlus)

16.8.2020            Optimální tréninkové postupy pro obézní klienty (Institut moderní výživy)

11.7.2020             Lymfologie pro nutriční terapeuty (Institut moderní výživy)

13.-14.9.2019       Sportovní výživa (Svět zdraví a FitPraha)

15.9.2019             Moderní výživa (Institut moderní výživy)

15.-16.11. 2019     Specialista na výživu při prediabetu a diabetu (Nutriadapt a Nutris)                                                                   a 13.12.2019