Bc. Erika Dykastová

Nutriční terapeut, lektor STOB                                                 a instruktor Nordic Walking

 

"Vše má svůj čas a důvod a vše je tak, jak má"

...přesně vystihuje i mou cestu k vysněné profesi nutričního terapeuta a instruktora Nordic walking, kterou žiji od roku 2019.

I přes to, že jsem si výživu jako obor, ve kterém chci pracovat, vybrala již pro studium na vysoké škole, vítr mne zavál úplně jinam. Do světa bankovnictví, kde jsem strávila 13 let.

Díky tomu jsem se mnohé naučila. Třeba jak pracovat s lidmi, jak je vést a motivovat ke společným cílům, předávala jsem novou metodiku a postupy na školeních a setkáních. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí, dnes mých přátel. A také jsem měla možnost pracovat sama na sobě, absolvovat mnoho seberozvojových programů a kurzů, které mne víc a víc nutily přemýšlet o sobě i o smyslu a poslání svého života.

V mých představách práce snů začínaly velmi silně dominovat obory, které mi vlastně pomáhaly zvládat velké pracovní nasazení - výživa a pohyb.

K zásadnímu rozhodnutí jsem dospěla v době, kdy jsem denně jezdila minimálně 240km, můj region dosahoval od Chrudimi až k Ústí nad Labem, pracovní čas se natahoval na více než 12hodin denně a naopak čas na sebe a rodinu byl minimální.

Začátek roku 2019 pro mne znamenal životní změnu. Změnu, díky které se mi otevřel nový svět - svět výživy a pohybu, svět neustálého vzdělávání se v oborech, které miluji, svět pomoci druhým v jejich cestách ke zdraví a spokojenosti.

Sama jsem tak důkazem, že "vše máme ve svých rukou", když převezmeme zodpovědnost za svůj život, uděláme ten první, nejtěžší krok – rozhodneme se ke změně. Tím přehodíme výhybku na novou cestu. Cestu, která potřebuje naši trpělivost, lásku, vděčnost, ale i sílu učit se z přešlapů a pádů. Na oplátku nám poskytne radost ze života ne PAK AŽ......., ale TEĎ!!! 

Ve své praxi Nutriční terapie se věnuji preventivní, redukční i léčebné výživě. 

Mé motto: "Vše po čem toužíš, máš již v sobě" vystihuje mou práci.

Jsem přesvědčena, že jedinečnost a individualita každého z nás si zaslouží své jedinečné a individuální řešení.      V dnešní době hojnosti, ale i vysokých nároků a stresu, mohou být tato řešení zakryta nevhodnými zvyky. Svou pozornost často zaměřujeme ven do vnějšího a materiálního světa a tím se odpoutáváme od sebe, svého těla a světa vnitřního.

Proto ve mně najdete spíše průvodce, který Vám umožní znovu se zamyslet nad svými potřebami, znovu zavnímat signály, které Vám Vaše tělo, mysl i duše posílají a vydat se cestou k Vaší životní harmonii a rovnováze.

Také ve mně najdete odborníka, který Vám pomůže nastavit vhodnou stravu nejen jako prevenci, ale i v případě probíhajícího onemocnění.

Pomohu Vám se zorientovat v nepřeberném množství informací, mnohdy zavádějících, nepravdivých nebo zbytečně stresujících, kterých je plný internet a sociální sítě. 

Mé služby tvoří:

- individuální nutriční poradenství na základě relevantních, ověřených informací (evidence based medicine), nedílnou součástí je důkladná nutriční a zdravotní anamnéza, návrh konkrétního řešení, pomoc a podpora se zvládnutím jednotlivých změn a jejich dlouhodobým udržením (využití Kognitivně-behaviorální terapie metodiky STOB)

- skupinové kurzy zdravého hubnutí se STOBem

- kurzy a lekce Nordic walking: skupinové, individuální, pro firmy (jsem členem Českomoravské federace Nordic Walking)

Pokud jste rozhodnuti, že ve svém životě chcete opravdu změnit své stravování a životní styl, jsem tady pro Vás.

Společně budeme hledat tu Vaši cestu ke zdraví a spokojenosti.

Těším se na Vás v mé nutriční ambulanci v Pardubicích na poliklinice KOLF 

anebo v lesích kolem Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi:)

Erika