TANITA SC-240 MA

 • Tělesný analyzátor TANITA SC-240 MA splňuje podmínky zákona 268/2014 Sb. o zdravotních prostředcích, Nařízení vlády č. 326/2002 Sb. pro váhy s neautomatickou činností, třída III, úředně ověřená. Podle tohoto nařízení musí být osobní váhy používané ve zdravotnictví za účelem sledování, diagnostiky a léčení metrologicky ověřitelné. V praxi to znamená, že váhy Tanita řady MA mají již z výroby označení, kde splňují tyto požadavky (štítek se zelným M a označením třídy III). Český metrologický institut, resp. oprávněné osoby neprovedou cejchování (cca 1x za dva roky) bez tohoto označení. 
   
 • Splňuje náročné evropské normy pro zdravotnictví Medical Device Directive 93/42/EEC a pro váhy Non Automatic Weighing Instruments European Directive 90/384/ EEC.
   
 • Je kalibrován na 300 000 měření.
 • Vhodný pro medicínu a fitness. Určený pro výživové poradce, sportovní střediska, osobní trenéry, specialisty v oborech diabetologie, kardiologie, obezitologie, rehabilitační terapie, wellness apod.
   
 • Světově první odlehčený, vysoce kapacitní monitor tělesné kompozice.
   
 • Analýza bioelektrické impedance používá velmi malý elektrický signál k měření odporu těla. Signál se vede pomocí vody obsažené v těle. Svalová tkáň má mnohem více vody než tuková tkáň a umožňuje snadno přenést signál. Tuk způsobuje odpor vůči signálu.
   
 • Tanita BIA metoda (analýza bioelektrické impedance) je velmi přesná a její výsledky úzce souvisí jak s metodou DEXA (referenční metoda pro Tanita BIA), tak s metodou hydrostatického měření. Měření jsou velmi stabilní, pokud jsou provedena za stejných podmínek.
   
 • Předností tělesných analyzátorů s BIA metodou je především možnost sledování trendů. Skutečné hodnoty je prakticky nemožné zjistit a nejsou až tak podstatné, ale je důležité vědět, jestli dietní nebo fitness program je efektivní, jestli dochází k úbytku tuků, eventuálně k nárůstu svalové hmoty.

Měřené hodnoty

Procento tělesného tuku

Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, cukrovky a karcinogenních onemocnění.

Procento tělesných tekutin

Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkáni a orgánu.

Útrobní (viscerální) tuk

Tato funkce ukazuje množství útrobního tuku v těle. Útrobní tuk je tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Zvýšená a vysoká hodnota viscerálního tuku je nebezpečná z důvodu utlačování vnitřních orgánů a ovlivnění jejich funkce, ale také produkcí látek, které zvyšují zánětlivé prostředí v organismu a snižují imunitu. Zjištění množství útrobního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko mnoha onemocnění.  

Množství svalové hmoty

Tato funkce ukazuje hmotnost svalů v těle. Svalová hmota zobrazuje obsah kosterního svalstva, hladké svaloviny (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.

Množství kostní hmoty

Tato funkce ukazuje hmotnost kostních minerálů (kalcium a ostatní). Výzkumy prokázaly, že cvičení napomáhá rozvoji kostní tkáně a pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí.

Bazální metabolismus (BMR)

BMR je množství kalorií potřebné pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidovém stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém atd.).

Hodnota metabolického věku

Spočítá na základě Vašeho BMR průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než věk skutečný, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Funkce je jen u vybraných modelu vah Tanita, které mají věkové rozhraní od 12 do 50, či do 90 let. 


Před měřením POZOR 

 • na výkyvy hydratace v důsledku

– požití alkoholu nebo potravin

– spánku

– intenzivního cvičení

– léků

– pre-menstruace

– průjmu/zvracení

 • na velmi plný močový měchýř
 • na velké mozoly na patách a chodidlech
 • na nečistá chodidla
 • na nylonové punčochy (pokud je to naprosto nezbytné měřit v silonkách, použijte kapku čistícího alkoholu na podložku jako vodič)

Doporučení pro co nejpřesnější měření

 • měřte hodnoty alespoň 3 hodiny po probuzení
 • neměřte po velkém jídle ani cvičení
 • měřte jednou týdně ve stejnou denní dobu a za stejných podmínek
 • zprůměrujte vaše hodnoty za 1 měsíc
 • porovnejte průměry z měsíce na měsíc

Atletický režim

Atletický režim byl vyvinut za účelem poskytnutí přesnějších výsledků pro sportovce. Sportovní postavy jsou fyziologicky odlišné od standardních postav v důsledku svalové hmoty a rozdílu v hydrataci. Sportovci mívají více svalové hmoty a častěji jsou dehydratovaní. Tyto rozdíly by zkreslily výsledek měření tělesného tuku, pokud by byl použit standardní režim.

Tanita definuje "sportovce" jako osobu:

 • podílející se na intenzivní fyzické aktivitě cca 10 hodin týdně a zároveň mající klidovou tepovou frekvenci okolo 60/min nebo méně
 • intenzivně cvičící po několik let, ale nyní sportuje méně než 10 hodin týdně

Nezahrnuje ale "nadšené začátečníky", kteří sice sportují nejméně 10 hodin týdně, ale fyziologie jejich těla ještě není změněná.

Tanita využívá matematického vzorce pro určení tělesného tuku na základě těchto proměnných: výška, váha, pohlaví, věk a odpor (impedance).

Atletický režim využívá matematického vzorce, který je jiný než u dospělého režimu. Atletický režim byl navržen po studiích osob, které splňují výše uvedená kritéria.

Profesionální sportovce a kulturisty upozorňujeme, že od modelů, které nebyly navrženy s režimem pro ně, mohou získat vyšší výsledek tělesného tuku. Navzdory této skutečnosti mnoho elitních sportovců používá Tanita váhy k úspěšnému odhadu jejich průběhu ztráty tělesného tuku.